สวัสดีค่ะ ท่านผู้สนใจทรี้ทเม้นท์การนวดกษัย หลายท่านรู้จักการนวดกระษัย ที่ว่าด้วยความเสื่อมของร่างกาย จิตใจ อย่างถูกต้อง และเข้าใจศาสตร์การนวดกระษัยแท้ดั้งเดิม ในสมัยโบราณการนวดกระษัยมีไว้ สำหรับนวดเพื่อเจ้านายชั้นสูงเท่านั้น  เพราะการแพทย์แผนไทย และหมอนวดไทยฝีมือดี ที่มีความรู้ด้านการรักษานั้นมีน้อย ผู้มียศศักดิ์และฐานะเท่านั้นจึงจะได้รับการนวดนี้ ดังนั้นศาสตร์การนวดกระษัยนี้จึงเป็นทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่า ครอบครัวใด มีวิชาความรู้ด้านการนวดนี้ มักจะถูกเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน ได้ศึกษาสำหรับประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว

                 การนวดกระษัย ที่มีในตัวครู ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดหลายท่านด้วยกัน ครูท่านแรก ภูมิความรู้จากภาคใต้ ครูท่านที่สอง จากภาคอิสาน ครูท่านที่สาม จากพิจิตร ภาคกลางตอนเหนือ ท่านที่สี่ จากพิษณุโลก ภาคเหนือ ครูท่านที่ห้า จากลพบุรี ความรู้องค์รวมจากครูอาจารย์ท่านอื่นๆๆอีกมากมาย และได้นำภูมิปํญาของท่านทั้งหมด เข้ามาผนวกรวมกันเข้าใช้ในการผดุงสุขภาพ เป็นทรี้ทเม้นท์ต่างๆๆ  เป็นวิชาการนวดที่สอนให้กับศิษย์

โดยแบ่งออกตามกลุ่มอาการ วัย โรคประจำตัว ดังนั้นจึงต้องให้ท่านทั้งหลายได้ค่อยๆๆอ่านศึกษารายละเอียดก่อนเลือกใช้บริการ และเลือกที่จะเรียนรู้ค่ะ 

และตัวครูนั้น มุ่งเน้นการนวดเพื่อสุขภาพ โดยความสุภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถเท่านั้น /ขอบคุณค่ะ อังค์วรา เวียงธรรม 


ขอเรียนแจ้งเพิ่มเติมอีกสักนิดค่ะ 

เพื่อควมเข้าใจที่ตรงกัน ทรี้ทเม้นท์การนวดทั้งหมดที่เรามี จัดแต่งเรียบเรียงจากองค์ความรู้ของเรา โดยอาศัยความรู้ด้านการนวดแบบตะวันตก และแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาศัยการทรงอารมณ์สมาธิ จิตที่เป็นสมาธิ อีกทั้งความรู้ของครูอาจารย์มากหลายท่าน ที่เราได้เรียนรู้มาโดยตรง ดังนั้นทรี้ทเม้นท์เหล่านี้จึงเป็นการนวดที่ดีที่สุด จัดวางแบ่งแยก ตามกลุ่มอาการ อายุ เพศ วัย และปัญหาสุขภาพ มีไว้ดูแลกลุ่มคุณลูกค้า ท่านที่เข้าใจศิลปะการนวดชั้นสูงเพื่อสุขภาพเท่านั้น มิได้มีจิตคิดเพื่อบำบัดความใคร่แก่ใครๆๆ 

ดังนั้น หากท่านมีจิตคิดใคร่ เพื่อการบำบัดความไคร่ ไม่ควรติดต่อเข้ามาหาเรา เพราะเราไม่ใช่ในแบบที่ท่านต้องการ ขอให้ท่านพิจารณาข้อมูลของเราให้ถี่ถ้วนด้วยค่ะ / ครูน้ำเงิน อักษิกา เวียงธรรม 28/4/2558 Time 21:26 Pm. 

 

 
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 080 195 6554
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×